Privātuma politika

Pārziņa kontaktinformācija:  SIA „ASAP Promo” reģistrācijas nr.: 40003823587, juridiskā adrese: Elizabetes 13-9, Rīga, LV-1010, info@piikungatavs.lv, tel. +37120235462;

Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem: lūdzu, rakstiet info@piikungatavs.lv vai zvaniet pa tālruni +37120235462;

Datu aizsardzības atruna
“Piik un gatavs” kampaņas organizatori ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar dalību loterijā un/vai pieteikumu kampaņas materiāliem, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu kampaņas laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.